Hung Gar Logo

hung-gar

 

 

Hung Gar Kung Fu Forms:

1. Moi Fa Kuen (Plum blossom)
2. Sap Dok Sau (Ten special form)
3. Gung Gee Fuk Fu (Tiger set)
4. Lau Gar Kuen (Lau family set)
5. Fu Hok Seung Yee Kuen (Tiger & Crane set )
6. Whu Dip Kuen (Butterfly hand)
7. Kuen Cha (Sparring set)
8. Ng Yee Kuen (5 animals set)
9. Sap Yee Kuen (10 shapes)
10. Tit Sid Kuen (Iron wire)

sifu-Jefford-Stick

 

Hung Gar Kung Fu Weapons:sifu-Jefford-Stick2

1. Mah Loh Kwan (Monkey pole )
2. Pek Gwa Dan Dao (Sword)
3. Whu Dip Dao (Butterfly sword)
4. Lau Gar Kwan (Lau family pole)
5. Kwan Cha (Monkey pole sparring)
6. Kwan Dao (Generals sword)
7. Bak Gwa Kwan (Long pole)
8. Ying Cheung (Spear)
9. Dai Pah (Tiger fork)